Από μια σπίθα ξεκινά η μεγαλύτερη φωτιά...

Παρασκευή, Μαρτίου 10, 2006

Στρατιώτης του φωτός...

...αυτοπροσδιορίσθηκε ο εικονιζόμενος