Από μια σπίθα ξεκινά η μεγαλύτερη φωτιά...

Πέμπτη, Φεβρουαρίου 02, 2006

Χάσαμε την Μπουρμπούλια

Βρήκαμε τις κινητοτηλεφωνοπαρακολουθήσεις. Σε δουλειά να βρισκόμαστε για τα επουσιώδη ώστε να μην ασχολούμαστε με τα ουσιώδη...